Reuma patiënten vereniging

Hoogeveen en omstreken

Activiteiten van de vereniging

Bewegings- en andere activiteiten


Voor alle activiteiten is het lidmaatschap van de Reumavereniging vereist. 

Ook uw partner mag deelnemen aan de activiteiten. 
Daarvoor gelden andere tarieven, tenzij uw partner ook lid of donateur wordt.


Hydrotherapie

Onze vereniging heeft zes hydrotherapiegroepen ofwel zwemgroepen. De gemiddelde temperatuur van het water is ± 32 gr. C. Hier worden onder deskundige begeleiding van een Cesar therapeut, oefeningen gegeven speciaal gericht op mensen met reumatische aandoeningen. 

Op de volgende dagen is zwembad de Dolfijn gereserveerd voor onze vereniging. 

Maandag:   12.00 - 13.15 uur (twee groepen actief) 
Woensdag: 19.45 - 21.15 uur (twee groepen actief) 
Zaterdag:    08.00 - 09.30 uur (twee groepen actief) 

U krijgt een GRATIS proefles aangeboden. 

De kosten voor de hydrotherapie worden betaald uit de subsidies, wat overblijft is de eigen bijdrage van € 4.- per les, veel verzekeringsmaatschappijen vergoeden deze €4,00 . (Graag zelf even informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt). Nieuwe leden die zich op willen geven voor één van de zwemgroepen kunnen zich aanmelden bij: Mw. J Zwartscholten 0528 -351856 (Jannie). Bij verhindering de therapeut Mw. A Valster bellen. 06-26978602. (Annet)


Bad Bentheim

2x per jaar organiseert de vereniging een reisje met een rolstoelbus naar Bad Bentheim. U kunt hiervoor 1 of 2 introducees meenemen. De kosten voor leden zijn € 25,00 en voor introducees € 35,00.
Hierbij is het vervoer, de entree en de lunch inbegrepen. 
Reserveringen voor en behandeling dienen van te vore, door uzelf geregeld te worden. (Eigen kosten).
Contactpersoon: R. Hut tel: 0523 - 858679 of 06 - 31547426


Fysiofitness

Bewegen op maat: Aan de slag met een beweegprogramma!

Deze vindt plaats bij Move2be. Move2be is een dynamische organisatie die actief is op het gebied van fysiotherapie, fitness, bedrijfsgezondheid en diëtetiek. 
Zij stellen zich als doel u te bewegen tot een optimale vorm van gezondheid door het bevorderen van een gezonde levensstijl.

De leden van de Reumapatiëntenvereniging, kunnen hier in groepsverband sporten. We werken met een strippenkaart, zodat u een keer over kunt slaan en niet door hoeft te betalen. De kosten worden veelal vergoed uit de fysiotherapie vergoeding door uw zorgverzekeraar.

De dagen dat er gesport wordt zijn:
Maandag:   13.00 - 14.00 uur 
Woensdag: 14.30 - 15.30 uur 
Vrijdag:       13.00 - 14.00 uur

Afmelden bij Mw. J. Zwartscholten (Jannie) 0528 - 278111

Move2be is, samen met drie huisartsenpraktijken en een apotheek, gevestigd in Medisch Centrum Eikstaete te Hoogeveen.
Adres: van Limburg Stirumstraat 132. 
7901 AT Hoogeveen. 
Telefoon 0528-278111. Websitewww.move2be.nl.
Informatie betreffende het beweegprogramma bij: Mw. J. Zwartscholten. tel: 0528-351856 (Jannie)


Crea-middagen. 

het kerststukje op 17 december 2019.

Met uitzondering van de zomermaanden proberen we zoveel mogelijk op een dinsdagmiddag per maand een bijeenkomst te organiseren waarbij deelnemers handvaardigheidsactiviteiten kunnen ontplooien. Er is een budget aan deze activiteit toegekend waaruit materialen gekocht kunnen worden. Een eventuele eigen financiële bijdrage van de deelnemers wordt op calculatiebasis door de coördinator vastgesteld. Gasten betalen de volledige kosten en kunnen geen gebruik maken van de voordelen van het lidmaatschap van de vereniging. De activiteiten vinden plaats in een zaal van het De Rank, Van Echtenstraat 64, 7902 EP Hoogeveen

Houd de agenda in de gaten, hierin worden de data gezet, wanneer er een handvaardigheid bijeenkomst is. 

We beginnen om 14.00 uur, graag 10 minuten van te voren aanwezig zijn.

De prijzen zijn exclusief koffie/thee en bedragen €1,10 per kopje.

Voor deelname aan de creamiddag, graag minstens een week van te voren opgeven, i.v.m. de aanschaf van de materialen per mail bij: Mw. W. Zuiderveld. z9418tp5@outlook.com
      Mw. W. Zuideveld. tel. 0593-562493 (Willy)Verjaardagen:

Jarige leden worden gefeliciteerd, middels een felicitatiekaart. Bij onze “oudere” leden wordt vanaf 80 jaar persoonlijk een bloemetje of attentie thuis gebracht. Bertha Sieders is de coordinator voor de 80 jarigen.  


Ziekenbezoek: (vacant, helaas kunnen we geen zieken meer bezoeken totdat deze vacature is opgevuld).

Langdurig zieke leden van onze vereniging worden niet vergeten. Een team van vrijwilligers bezoekt onze patiënten regelmatig in het kader van lotgenotencontact en ter voorkoming van een sociaal isolement. Het is wel noodzakelijk dat onze vereniging op de hoogt gebracht wordt van deze langdurige ziekte.  Deze taak is helaas vacant.

Kaartjes sturen naar zieken:

Mw. Marie Lunenborg, hmlunenborg@gmail.com 0528-858127


Kraampje, in hal Bethesda ziekenhuis

Tijdens de collecte weken van Chronisch zieken (november) en het reumafonds (maart) staan vrijwilligers van onze vereniging op donderdag en vrijdag in de hal van Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen. U kunt daar informatie inwinnen over reuma gerelateerde ziektes, folders meenemen  en bekijken welke middelen reuma kunnen verlichten in uw dagelijkse leven en/of werk. U kunt zich hiervoor nog opgeven als vrijwilliger om een keer een uurtje bij het kraampje te zitten en mensen te woord te staan. 
Opgave bij: Mw. T. ten Kate: 06 - 44132544 of mailadres: tonnie_tenkate@hotmail.com


Verenigingsblad

Elk kwartaal komt ons blad uit van de Reuma patiëntenvereniging Hoogeveen. 

De redactie bestaat uit de volgende personen:

Henk Lunenborg
Rudy Lovers
Hennie Donker

Drukker: Editoo B.V. Arnhem

Redactieadres is: 
RPV Hoogeveen
Duizendschooonstraat 12
7905 JM Hoogeveen


Eerstvolgende activiteit

creamiddag in De Rank, Kerststukje maken van 14.00 - 16.00 uur

Tuesday, 17 December 2019

Nieuws

12-12-2019, Door secretaris

Om te weten waar ReumaNederland zich de komende jaren hard voor moet maken, hebben wij aan mensen met reuma gevraagd waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Dit traject – ook wel Route23 genoemd - bestond uit een bijeenkomst met 150 mensen en een online vragenlijst die door 6.400 mensen

Lees verder

Facebook

Like "Reuma patienten vereniging Hoogeveen" nu ook op Facebook!